D&D Alignment omzetten naar OdM

Het OdM ForumCategorie: VraagD&D Alignment omzetten naar OdM
frank asked 3 maanden ago

In D&D krijgen personages een Alignment, daar zijn er 9 van (als ik het goed heb)

Lawful good || Neutral good || Chaotic good

Lawful neutral || (True) neutral || Chaotic neutral

Lawful evil || Neutral evil || Chaotic evil

Hoe zou je dit in Het-Oog-termen kunnen duiden. Met de Eigenschappen kom je er niet. Of zul je dit in algemene bewoordingen moeten duiden, of vind jij misschien dat dit niet past in »Het Oog des Meesters«?

4 Antwoorden
Sjon Noordhoek answered 3 maanden ago

goede, neutrale en slechte eigenschappen.

kom denk ik het dichtsbij.

Sjon Noordhoek answered 3 maanden ago

ik ken het trouwens uit WRRPG, waar alignment volgensmij p ras was

elves = Good

Dwarves = netral

Orcs = Evil

Chaos Knights = Chaos

maar ik ken AD&D niet echt.

In OdM heb je dat niet zo..

Maar, daar heb je ook minder heldentypes.

Tsadir answered 3 maanden ago

Ik vind een alignment systeem geen meerwaarde hebben in OdM.

Zelfs binnen (A)D&D zijn de discussies over wat een bepaald alignment nu precies inhoudt schier eindeloos. Ik zou deze ‘can of worms’ in OdM niet openen.

Het alignmentsysteem van D&D is in OdM geen deel van de ‘cosmologie’. Dus waar je in de meeste D&D werelden moeilijk anders kan dan hun alignmentsysteem te gebruiken (er zijn ‘planes’ of ‘sferen’ gewijd aan elk alignment, de werking van sommige spreuken hangt af van alignment etc…), is de cosmologie (leer van de planes/sferen, kader voor de mythologie,…) van OdM helemaal anders.

Het zou de originaliteit van OdM volgens mij tenietdoen door daar een alignmentsysteem van een heel ander spel op te willen plakken. Iets met een tang op een varken…

frank answered 3 maanden ago

@Tsadir, dat is een duidelijk antwoord en je hebt helemaal gelijk. Mijn vraag kwam omdat ik bezig ben met Engelse teksten te vertalen en bij personages wordt dan altijd hun allignment toegevoegd. Wat daarmee te doen, bedacht ik me.

Op mij kwam het over als een eenvoudige aanduiding om aan te geven of iemand een lief/slecht karakter heeft, dat is wel handig om te weten als je een Meesterpersonage moet spelen. Voor de vertalingen zal ik de personages wat meer omschrijven dan slechts 2 letters.