De Wetten: wapen- en uitrustingslijsten

Het OdM ForumCategorie: DiscussieDe Wetten: wapen- en uitrustingslijsten
Gunter asked 3 maanden ago

Wapentabel p. 64:

 1. Zwaard vervangen door langzwaard.
 2. Naar analogie met het Duits zou je van de "strijdbijl" een "krijgsbijl" kunnen maken (ook bij ons betekent het oude woord "krijg" oorlog net zoals het Duitse Krieg). Barbarenstrijdbijl blijft want zo noemt die ook in het Duits.
 3. Misschien een dwergenbijl (Dwergen Skraja) toevoegen. Wapen enkel voor Dwergen met "1d6+3 TP" maar met geen malus op de AW omdat de Dwerg dit wapen zo gewoon is.
 4. Anderhalfhander … kan dit echt geen "bastaardzwaard" heten?

Pantsertabel p. 65:

Geldt bij de maliënkolder de BE-malus ook voor Dwergen? Zij zijn hier aan gewend volgens hun karakterbeschrijving.

Breukfactor p. 65:

Zoals anderen al stelden kan de BF misschien best alleen gebruikt worden indien de vechtenden juist eenzelfde getal rolden op de D20 bij hun resdpectievelijke AV en AW.

Uitrusting, proviand en levensonderhoud p. 69-70:

 1. Toevoegen van reisproviand (pakket voor één dag of voor één week): waterzak, brood, kaas, gedroogd vlees.
 2. Brandtijd en reikwijdte vermelden voor een fakkel en voor 0,25 l. olie.

Schiet-e werpwapens p. 74-75:

 1. Boemerang, slinger en blaaspijp vermelden.
 2. Krijg je geen bonus/malus op je TP afhankelijk van het bereik en de grootte van het doelwit?

Aventrurijnse wapenkamer p. 76:

Is er een reden dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen slagwapens, stangwapens, …? Ik dacht dat dit alleen belangrijk was voor gebruik bij talenten.

11 Antwoorden
Luc Teunen answered 3 maanden ago

Ben bezig met een aantal zaken voor de volgende update ivm de wapens en uitrustingspakketten, als dat klaar is kan ik hier beter op antwoorden. Ik moet ook nog een aantal zaken bij Achim navragen voor ik verder kan, maar normaal gezien zie ik hem straks.

Ik vermoed wel dat ik voor de update nog wel een nieuwe versie van de proeven en de pakketten online zet.

Gunter answered 3 maanden ago

Ik kijk er alleszins uit naar de volgende update.

 1. Nog een bedenking aangaande wapens: de meesterlijke slag (p. 21): moet in het kadertje niet vermeld worden dat dit niet geldt voor monsters?
 2. Of … is het niet beter de "goede aanval" en de "goede afweer" uit Das Buch der Regeln II (p. 52) over te nemen? Het is maar een bedenking van mij omdat dit toch in feite hoort bij OdM 1.

frank answered 3 maanden ago

Pakketen

De pakketen per Heldentype zijn niet erg zinvol, in mijn ogen.

Zoals in de discussie die bij het boek v2.2 werd gestart wordt door vele al gezegd dat een wapen iets is dat ook verkregen kan zijn door erfenis of familietraditie en dus weggelaten kan worden in een pakket.

Ook denk ik dat iedereen al met kleding aan op het speltoneel verschijnt, toch?

De pakketen zijn – nogmaals in mijn optiek – nuttig om een Held van wat basisattributen te voorzien om een avontuur te kunnen beginnen.

De vuursteen & tondelsdoos is zo’n basisbehoefte, ook rugzak, ranzel of pukkel (schoudertas) en een waterzak met inhoud kan goed van pas komen als je een avontuur begint. Deken, touw, haak, olielamp, lampolie, hamer, klimhalen, buidel, schrijfgerei.

De kleding is naar gelang de afkomst van de Held, de dochter van een baron heeft waarschijnlijk een net wat kwalitief beter wapen dan de boerenzoon, idem voor de kleding. Een maximum aan het TP (D6 +3) is goed tenzij de spelerheld overtuigend kan uitleggen waarom haar zwaard wel 1D6 +6 is.

Wapens en rusting moeten los gekocht worden op de markt.

Tsadir answered 3 maanden ago

Ik zou de anderhalver of anderhalfhander ook gewoon bastaardzwaard noemen.

In OdM/DSA 5 is er regeltechnisch een klein onderscheid tussen beide wapens als je met de optionele wapenregels speelt.

In OdM/DSA 1 stelt dat probleem van optionele wapenregels zich niet. Het wapen werd in Das Buch der Regeln (DSA 1) ook gewoon Bastardschwert genoemd. In versie 1 zouden beide wapens speltechnisch gelijk zijn, en zou ik voor bastaardzwaard gaan, zoals in de originele Nederlandse én Duitse versies.

In het Regelwerk van OdM 5 hebben we wel de anderhalfhander ipv het bastaardzwaard (vandaar wschl de naam anderhalfhander in de Wetten momenteel). Maar dat komt omdat we in de Duitse boeken zagen dat de Anderthalbhänder uit het Regelwerk wel degelijk (een beetje) verschilt van het Bastardschwert uit de Rüstkammer van DSA 5.

Waar in OdM 5 het bastaardzwaard wellicht pas met de vertaling van de Rüstkammer zijn intrede zou doen, hebben we het bastaardzwaard in de Wetten van OdM 1 wel al. Net zoals het geval is met het Bastardschwert in DSA 5 resp. DSA 1. OdM/DSA 1 had dus geen anderhalfhander, wel een bastaardzwaard.

Tsadir answered 3 maanden ago

Wat wapens in de pakketten betreft: als dat geïntroduceerd wordt, zou de Strijder, pardon, Krijger wat mij betreft wel met een 1D+4 wapen mogen starten. Na je ridderslag of krijgersdiploma zou je toch kunnen verwachten minstens een zwaard of strijdbijl of zo mee te krijgen.

En over zwaarden en strijdbijlen gesproken:

Gek genoeg is een strijdbijl (90) blijkbaar duurder dan een zwaard (80), hoewel de strijbijl vlugger breekt (BF 3, zwaard BF 2) en je er een stuk slechter mee afweert (AW -3), voor dezelfde TP (1D+4). Maar dat is in de Duitse versie 1 ook zo. Ik heb altijd vermoed dat daar een foutje aan de basis lag, maar zag in v1 nooit een correctie. Zelf loste ik het op door gewoon de prijzen om te wisselen: zwaard 90, strijdbijl 80. Lijkt mij ook de meest ‘logisch denkbare’ fout, namelijk dat ze in de tabel die twee getallen per ongeluk omgewisseld hebben (de wapens staan er vlak bij elkaar). En zelfs dan is een zwaard nog stukken interessanter, en zou ik eerder een sabel dan een strijdbijl kopen als ik geen zwaard kon betalen…

Luc Teunen answered 3 maanden ago

Over prijzen van wapens en dergelijke: we zijn nu bezig met een uitrustingslijst over de vijf edities heen, zodat we prijzen en gewicht kunnen vergelijken. Op zich is het ook interessant om even te kijken of er in de eerdere versies belangrijke zaken missen. De uitrustingslijst van OdM 1 zal kleiner blijven dan due van OdM 3, maar we willen hem wel completer en gevarieerder.

Zodra die algemene lijst klaar is, gebruiken we hem eerst intern, maar er komt ook een algemene versie voor iedereen. Heel sec, zonder veel afbeeldingen, maar wel zo compleet mogelijk.

Gunter answered 2 maanden ago

Kunnen er in de lijst met bepantseringen geen helmen worden opgenomen?

Het is zo eigenaardig dat die er niet in voorkomen. Als ik goed heb nagekeken was dat pas vanaf DSA3. Nochtans zijn er al vanaf de aleereerste editie afbeeldingen van Helden met helmen te vinden.

Luc Teunen answered 2 maanden ago

Zoals hierboven reeds vermeld zijn we bezig met de uitrustingslijsten over de edities heen.

Bedoeling is niet een zo compleet mogelijke lijst te krijgen voor OdM 1 dan wel een zo gevarieerd mogelijke lijst. Het toevoegen van een aantal helmen is dus wel zeker een optie.

Tegelijkertijd moeten we even goed bekijken of elk wapen of uitrustingsstuk even zinvol is. De boemerang komt enkel voor in OdM 1, in de uitbreidingsregels en in 1 avontuur. In de latere edities is die uit de regels geweerd.

Al die zaken fijntunen en balanceren is dus een belangrijk werkje.

Gunter answered 1 maand ago

Er zijn wapentabellen op pagina 66 (Bij de wapenhandelaar) en er zijn er ook op pagina 78 (Aventurijnse wapenkamer).

 1. Kunnen de tabellen op pagina 78 niet op dezelfde wijze gebracht worden als die op pagina 66?

Reden: in OdM 1 wordt er alleen rekening gehouden met gewone wapens en tweehandswapens. Wat in de Aventurijnse wapenkamer staat, is bedoeld om bij de wapentalenten te gebruiken. Die doen hier dus eigenlijk niets ter zake. Dit kan voor een beginnende speler misschien wat verwarrend zijn.

Ik zou van die beide tabellen trouwens één totale tabel maken.

 1. Kan er niet een beetje uitleg gegeven worden over het gebruik van een schild?

frank answered 1 maand ago

Een extra stem voor het verzoek van Günter, niet alleen om er één tabal van te maken maar ook zeer zeker wat meer liefde, euh uitleg, voor het schild.

Luc Teunen answered 1 maand ago

Zoals hierboven en misschien ook elders nog wel vermeld, moet in dit hoofdstuk (De Aventurijnse bazaar) nog wel wat verschoven, bijeengevoegd, uitgebreid en toegevoegd worden. Het heeft geen zin om dit snel snel te doen, want dan gaan we ons dat zeer snel beklagen.

We willen dit echt nog stevig uitbreiden, omdat bv het toevoegen van een reeks alcoholische dranken zoals bv. Prems vuur voor veel achtergrondsfeer kan zorgen, maar het spelsysteem op zich met geen ons verzwaard.

Er zal ook nog eens minitueus doorheen de gevechtsregels van de uitbreidingsregels worden gegaan en vergeleken worden met OdM 3 om te zien welke eventuele optionele regels zinvol kunnen zijn en waar een woordje uitleg nodig is, bv. schilden, breukfactor, enz…

Maar omdat we de lay-out en indeling van dat hoofdstuk niet teveel opnieuw moeten uitvinden, moeten we alles gewoon deftig bijeengezocht en overdacht hebben.

We willen ook eerst de huidige hoofdstukken afwerken, voor we met dat hoofdstuk beginnen. Anders blijven we bezig. Even niet in de valkuil trappen van "ook al snel even met De Aventurijnse bazaar te beginnen".

Dus gerust op deze plek voorstellen en vragen posten, maar even geduld hebben wat betreft de uitwerking.