Proeven afleggen in De Wetten

Het OdM ForumCategorie: DiscussieProeven afleggen in De Wetten
Gunter asked 2 maanden ago

Zie ook al onder "De Wetten van Aventurië" 2.2

Moed-proef:

  1. het initiatief bepalen bij een gevecht.
  2. overwinnen van "angst" alvorens sommige uitdagingen aan te gaan (springen over een brede en zeer diepe kloof, iemand uit een brandend huis redden, een afzichtelijk monster tegemoet treden, …)

4 Antwoorden
Luc Teunen answered 2 maanden ago

Thx

Tsadir answered 2 maanden ago

Volledig akkoord met punt 2.

Wat punt 1. betreft: de MO-waarde is in OdM/DSA 1 inderdaad bepalend voor het initiatief in een gevecht, maar niet door middel van een proef. Wie de hoogste MO-waarde heeft slaat eerst, zonder dat er een MO-proef aan te pas komt. En het gaat hier tenslotte over proeven…

Je zou natuurlijk een optionele regel kunnen invoeren om met MO-proeven voor initiatief te werken. Bvb ongeveer zoals ze later invoerden: D6 (of D20) + MO waarde, en hoogste resultaat heeft het initiatief.

Alleen wijkt deze manier af van de standaard D20 proeven, en leidt dit ons misschien wat (te) ver?…

Gunter answered 2 maanden ago

@Jan

  1. Met MO-proef bedoelde ik gewoon de MO-scores van de vechtenden vergelijken (wat volgens mij de oorspronkelijke bedoeling is volgens de OdM 1-regels). Bij een gelijke stand laat je dan de d6 (of de d20) beslissen. Of je dit een echte proef kan noemen is dan weer de vraag.

  2. Je kan ook beide vechtenden 1d20 laten rollen waarbij "1 en 2" altijd gelukt zijn, "19 en 20" duiden dan op een mislukking. In dergelijk geval mag het gerolde getal de MO-score niet overtreffen (zoals bij een gewone proef). Maar wat doe je dan met monsters die een MO-score hebben die hoger is dan "20"? Dat zou ons dan inderdaad wat te ver leiden.

Gunter answered 2 maanden ago

Toevoeging bij het tweede puntje hierboven:
Je kan beide vechtenden 1d20 laten rollen (maximum hun MO-score). Iemand die MO meer dan 20 heeft, mislukt alleen bij “20”. En het hoogste geworpen resultaat bepaalt het initiatief. Dit is een ***echte*** proef én een makkelijke methode.