Het Regelwerk

Elk spel heeft zijn eigen regels, zo ook bij het Rollenspel »Het Oog des Meesters«. De regels van ons rollenspel zijn opgetekend in de volgende boeken.

OdM 1

Het boek van de regels verklaart de wetten, die in het Rijk van het zwarte Oog heersen. Ofwel: de spelregels. Hoe legt men proeven van bekwaamheid af? Hoe mag de wapenuitrusting van de held eruit zien? Verder alles over: documenten van kracht; omgang met monsters; puntenwaarde van eigenschappen als moed, kracht en energie; toverspreuken en talenten.

Het boek van de regels vormt samen met het boek van avontuur en Het boek van de macht een magische drie-eenheid.

Het boek van avontuur neemt u mee op uw eerste stappen door het land Avonturië. Voorzichtig! Daar heerst de Meester van het Zwarte Oog en hij heeft de beschikking over middelen die niet van onze wereld zijn…Kan hij tegen uw helden eigenschappen op? Of tegen de objectieve uitslag van de magische dobbelsteen? Lees als Meester de boeken aandachtig door en help de helden te behoeden voor misstappen in hun avonturen.

Het boek van avontuur vormt samen met Het boek van de regels en Het boek van de macht een magische drie-éénheid.

Op het boek van de macht mag maar één paar ogen vallen: dat van de Meester van het Zwarte Oog. Deze Meester (spelleider) stelt vallen, raadseldeuren en magische spiegels op. Hij staat in direct contact met de monsters van het land Avonturië, die op zijn roep tevoorschijn springen. Hier leest hij, hoe hij zijn macht moet gebruiken om het spel spannend en afwisselend te maken.

Het boek van de macht vormt samen met het boek van avontuur en Het boek van de regels een magische drie-eenheid.