De helden (ODM 1.0)

Avonturier

Avonturier
 • Basisvoorwaarden: geen
 • Voordelen: bijzondere vaardigheden
 • Beperkingen: geen magische vaardigheden, mag geen harnas dragen en geen tweehandswapens gebruiken
 • Levensenergie bij het ontstaan: 30 LP

Strijder

de Strijder
 • Basisvoorwaarden: moed- en lichaamskrachtscore minstens 12
 • Voordelen: mag van alle wapens en wapenuitrustingen gebruik maken
 • Beperkingen: geen magische vermogens
 • Levensenergie bij het ontstaan: 30 LP

Dwerg

de Dwerg
 • Basisvoorwaarden: lichaamskracht- en behendigheidscore minstens 12
 • Voordelen: hoge levensenergie, dwergeninstinct
 • Beperkingen: geen magische gavens, mag geen harnas dragen en geen tweehandswapens gebruiken
 • Levensenergie: 35 LP

Elf

de Elf
 • Basisvoorwaarden: slimheid- en behendigheidscore minstens 12
 • Voordelen: magische vermogens
 • Beperkingen: beheerst slechts een deel van de toverformules, mag geen harnas dragen en geen tweehandswapens gebruiken
 • Levensenergie: 25 LP
 • Astrale energie: 25 ASP

Tovenaar

de Tovenaar
 • Basisvoorwaarden: slimheid- en charismascore minstens 12
 • Voordelen: magische vermogens, hoge astrale energie
 • Beperkingen: geen wapenuitrusting met een BW van meer dan 2, als wapen alleen dolk of een toverstaf
 • Levensenergie: 20 LP
 • Astrale energie: 30 LP

Het ontstaan van een held

1. dobbelen om de eigenschappen:

 • moed: een belangrijke karaktertrek voor iedere Avontureinse held. in het spel beslist de hoogte van de moedscore erover wie het gevecht begint.
 • slimheid: Wij prefereren het woord slimheid boven het woord intelligentie, omdat slimheid gedurende het leven op te voeren is en intelligentie niet. Een dwerg of een strijder hoeft niet beslist heel slim te zijn, maar voor een tovenaar is slimheid van levensbelang, omdat de kracht van vele toverformules afhankelijk is van deze score.
 • charisma: is het vermogen om andere wezens vriendelijk te stemmen. Vooral de tovenaar heeft een hoge charismascore nodig, als hij mensen of monsters in zijn ban wil brengen. Charisma kan bij het pingelen op de markt net zo belangrijk zijn als bij de ontmoeting met een monster.
 • behendigheid: iedere avonturier hoort over een beetje handigheid te beschikken. behendigheid komt hem van pas bij het oplossen van lastige vraagstukken.
 • lichaamskracht: grote lichaamskracht is een eerste vereiste voor het scheppen van strijders of dwergen. Een sterke strijder kan tijdens het gevecht meer schade toebrengen dan een zwakke. Voor het openbreken van deuren of het dragen van zware lasten is grote lichaamskracht onontbeerlijk.

Elke eigenschap wordt stuk voor stuk bepaald: D6 + 7 = eigenschapscore. De speler werpt een zeszijdige dobbelsteen, telt bij het resultaat van de worp 7 op en krijgt zo de waarde van de eigenschap.

2. Keuze van de naam en het geslacht: Worden door de speler zelf bepaald.

3. Portret of blazoen: Worden door de speler naar eigen inzicht getekend.

4. Avontuurspunten: nieuwe helden beginnen zonder avontuurpunten.

5. Kapitaal: (1D + 6) x 10 =startkapitaal in zilveren daalders voor nieuwe helden. De speler gooit met een zeszijdige dobbelsteen, telt een 6 op bij het resultaat van de worp en vermedigvuldigt de som met 10. Hij begint het spel met 70-120 zilveren daalders.

6. Aanval: Een gemiddelde nieuwe held begint met 10. Hij krijgt een aanvalscore van 9 bij een behendigheidscore van 8 en een aanvalscore van 11 bij een behendigheidscore van 13.

7. Afweer: Een gemiddelde nieuwe held begint met 8. Bij een behendigheidscore van 8 kan in plaats van een aanvalscore van 9 gekozen worden voor een afweerscore van 7.

8. Wapens: Zie de tabel met wapens.

9. Wapenuitrusting: Zie de tabel met uitrustingsstukken.

10. Algemene uitrusting: hier worden alle zaken vermeld die de held buiten wapens en uitrustinsstukken met zich meevoert, bijv. fakkels, touw, rugzak.

11. Draagkracht: Lichaamskracht x 100 = draagkracht in oncen.

12. Meegevoerde last: Het totaal gewicht van alle door de held gedragen dingen, dus wapens, uitrustingsstukken en algemene uitrusting. De meegevoerde last mag maar korte tijd hoger zijn dan de draagkracht.