Het gevecht (ODM 1.0)

1. Het initiatief

De deelnemer (of deelnemers) aan het gevecht met de hoogste moedscore begint het gevecht.

2. De gevechtsronden

Eerste gevechtsronde

1e deel: Strijder A gooit voor zijn aanval (D20)

– Aanval mislukt, nu volgt het tweede deel.

– Aanval lukt, strijder B gooit voor zijn afweer.

_ Afweer van B lukt, nu volgt het tweede deel.

– Afweer van B mislukt. A bepaalt het aantal trefpunten. Van deze trefpunten worden de BW-punten van B afgetrokken. De overgebleven trefpunten worden als strafpunten van de levensenergie van B afgetrokken.

Nu volgt het tweede deel.

2e deel: strijder B gooit voor zijn aanval.

– Aanval mislukt, nu volgt het eerste deel van de tweede gevechtsronde.

– Afweer van A mislukt, zie het eerste deel.

Nu volgt het eerste deel van de tweede gevechtsronde.

3. Het einde van het gevecht

Een gevecht kan altijd beëindigd worden. Meestal zal de verliezende partij op tijd opgeven of op de vlucht slaan. Een gevecht tot de ‘dood’ van een van de deelnemers komt soms voor.

Gevechten met meer dan twee deelnemers

1. De partijen zo opdelen dat steeds één lid van de partij met het kleinste aantal deelnemers staat tegenover meer leden van de andere partij.

2. Zo ontstaan verschillende aparte gevechten, die ’tegelijkertijd’ worden uitgevochten. Dus eerst de eerste gevechtsronde van alle gevechten afwikkelen, dan de tweede gevechtsronde etc., en niet eerst een complete gevecht afmaken en dan met het volgende beginnen.

3. De partij met het hoogste moedscore heeft het initiatief. In elk afzonderlijk gevecht wordt de moedscore van de partij met meer dan een deelnemer bij elkaar opgeteld en vergeleken met die van de ene deelnemer.

4. In elk gevecht heeft elke deelnemer eenmaal per ronde de gelegenheid aan te vallen en af te weren. De deelnemer die er alleen voor staat kan per ronde dus maar één aanval  van een tegenstander afweren.

 

De meesterlijke klap (extra regel)

Een held die bij zijn aanval een 1 of 2 werpt, heeft een meesterlijke klap uitgedeeld. De held gooit meteen voor de trefpunten, die hij met zijn wapen bereikt. De trefpunten worden als schadepunten van de levensenergie van het slachtoffer afgetrokken. De tegenstander mag niet afweren en zijn wapenuitrusting biedt geen bescherming. Alleen helden kunnen een meesterlijke klap uitdelen. Figuren en monsters die door de Meester worden gespeeld hebben deze mogelijkheid niet.