Franks hoek

Ontmoet de eindredacteur van LT Publications

Een boek dat door meerdere mensen geschreven wordt zal altijd nog eens nagekeken worden door een eindredacteur, die zet de puntjes op de i voordat het boek de verkoop in gaat. Uit eigen ervaring weet ik dat een tekst die jezelf geschreven hebt lastig nakijken is, je weet té goed wat er zou moeten staan dat je niet ziet wat er daadwerkelijk staat, en zo blijven er allerlei kleine en ook grote fouten in de tekst achter. Daarmee is de eindredacteur niet de belangrijkste, dat zijn de vertalers, maar voor het eindproduct wel belangrijk. De eindgebruikers (alle liefhebbers van »Het Oog des Meesters«) krijgen dankzij de eindredacteur een boek voor ogen dat zo goed als verschoond is van slordigheden. Helaas is het onmogelijk een foutenvrij boek af te leveren, dat is niemand zijn schuld, dat is gewoon een feit.

Dit weekend had ik wat tijd over en dacht laat ik eens Heldenwerk I door de spellingchecker gooien. Het boek is in augustus 2018 in de verkoop gegaan, dat is 55 maanden geleden. Opvallend is dat er wel de standaard LT Publications waarschuwing bijstaat:

OPGEPAST – Momenteel is dit een BETA-versie – Er zitten nog spellingsfouten, inhoudelijke fouten, woordenlijstfouten, ruwe lay-out en dergelijke in dit document. De volgende weken en maanden wordt dit boek via onze editors en feedback opgekuist.

Standaard LT waarschuwing

Denken jullie dat er in 4 jaar wel tijd was voor de editors om het boek op te kuisen? We weten allemaal het antwoord natuurlijk.

Spellingchecker

Elke tekstverwerker heeft een woordenboekje, daarmee vergelijkt het woorden die je typt en mocht een lettercombinatie niet voorkomen in het woordenboekje dan komt er een rood streepje onder. Zo behoedt het ons van typfoutjes. Nu is een Nederlands woordenboek niet heel handig als je een boek schrijft vol met fantasie-woorden en eigennamen, die krijgen allemaal een rood streepje. Dat is dus ook wat ik kreeg toen ik begon aan het nakijken van de tekst. Dit is een beetje vervelend maar gelukkig kun je aangeven dat een eigennaam voor de rest van de tekst genegeerd moet worden.

Natuurlijk heeft een uitgever van »Het Oog des Meesters« allang een extra woordenboek toegevoegd aan de tekstverwerker met veel typische OdM-woorden, alle twaalf goden bijvoorbeeld of Gareth, Aambeelddwerg en GvR. Dat helpt niet alleen bij het nakijken maar ook bij het schrijven. Dus niet alleen de eindredacteur heeft zo’n OdM-woordenboek toegevoegd aan Word of Libre Office, ook alle schrijvers maken daar gebruik van. Dat zou je dus verwachten.

Bij het nakijken van de tekst wordt al snel duidelijk dat de vertalers zelf geen gebruik maken van de spellingchecker, zelfs niet voor Nederlandse woorden. Waarom niet? Ik zou het echt niet weten. Tijdens het schrijven van dit stukje maak ik tientallen typfoutjes en gelukkig dat er rode streepjes komen zodat ik ze kan wegwerken. Maar bij LT Pubs lijkt het wel verboden om de spellingchecker in te zetten. Of? bedenk ik me nu, weten sommige vertalers niet hoe het werkt. Ze krijgen een Duitse tekst en de tekstverwerker heeft het document als zodanig geclassificeerd. Met als gevolg dat als de tekst langzaam van Duist in Nederlands verandert er alleen maar meer rode streepjes verschijnen, zo veel dat het onwerkbaar wordt. Dat zou een verklaring kunnen zijn.

Mijn inventarisatie

Bij alle foutjes en fouten heb ik een opmerking geplaatst, die opmerkingen staan hier onder. Soms kun je er geen chocolade van maken want je mist het betreffende woord of de bijbehorende zin. Maar deze lijst geeft je wel een indruk van de hoeveelheid foutjes die er na 4,5 jaar nog in dit boek staan, ondanks de belofte dat er opgekuist zou gaan worden. Nog een opmerking vooraf, de paginanummering is niet die van de pdf maar van het tekstdocument dat ik van de tekst heb gemaakt. En bedenk, de meeste foutjes vind je door alleen maar naar rode streepjes te kijken, je hoeft het boek niet aandachtig door te lezen maar alleen te scannen en dan beslissen of het een fout is of een OdM-woord.

Pagina 2
Lay-out
Lajoet klinkt echt heel raar.
Pagina 2:
Zonder tussen-n (wat is het meervoud van waarde? Zowel waarden als waardes)
Pagina 2:
Niet mijn voorkeur, of een keer uitleggen
Pagina 2:
Niet vertaald
Pagina 3:
Typefout
Pagina 3:
Typfout 1 M
Pagina 4:
VLAAMS
Pagina 5:
VLAAMS
Pagina 6:
VLAAMS
Pagina 6:
VLAAMS
Pagina 6:
30 keer maar liefst
Pagina 13:
8 keer komt bladzijde voor, meer dan 90 keer pagina…
Pagina 17:
typfout
Pagina 17:
typfout
Pagina 18:
?????
Pagina 25:
typfout
Pagina 29:
Hoofdletter
Pagina 32:
Hier wordt trofees geschreven verder op staat trofeeën. Allebei zijn juist maar in 1 boek zou ik 1 vorm aanhouden. (kies trofeeën, please)
Pagina 32:
Wat is CoP? Ook in het Regelwerk kom ik die afkorting niet tegen.
Pagina 35:
Kan de spreuk zijn maar een O minder is denk ik ook wel goed.
Pagina 36:
44 keer met een hoofdletter zoals hier in de titel maar ook 82 keer met een kleine letter g
Pagina 36:
Niet vertaald
Pagina 37:
Woudkundig?
Zie Regelwerk
Pagina 37:
Niet vertaald
Pagina 37:
Niet vertaald
Pagina 37:
Onschuldige gedaante
Pagina 38:
In Regelwerk krijgen alle vloeken een uitroepteken,
Buit! Staat niet in het Regelwerk
Slaap roven heet Slaaproof! In het Regelwerk
Tong lähmen heet Tongdood! in het Regelwerk
Pagina 38:
Tong lähmen is tong verlammen, dat klinkt minder permanent dan dood.
Pagina 40:
HoOFDlEtTEr
Pagina 41:
Duits: Das Atmaskotfest (auch Atmaskottjenumzug)
Dit is een goede vertaling
Pagina 42:
typfout
Pagina 42:
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/taaladviezen/te-midden-van-temidden-van
Pagina 46:
Batzen wordt niet uitgelegd, het staat ook niet in het Regelwerk.
Handig zou zijn om het hier dus wel uit te leggen.
Der bornische Batzen ist eine Goldmünze und entspricht dem mittelreichischen Dukaten. Batzen werden von der Kronmünze des Adelsmarschalls zu Festum geprägt. Ein goldener Batzen hat den Wert von zehn Silbergroschen oder hundert Deut.
Pagina 46:
Tenzij het om de staat Eland gaat anders Elandgewei (zonder tussen-s)
Pagina 46:
Komt vier keer voor
Pagina 47:
Ik snap het woordgrapje niet
Pagina 47:
Jullie moeten echt op spellingscursus of gewoon de spellingchecker aanzetten.
Als het eerste woord van de samenstelling een meervoud heeft op -en dan komt de tussen-n erbij. 1 groente, 2 groentes….
Pagina 49:
typfout
Pagina 49:
Staat niet in het Regelwerk,
Mag wel uitgelegd worden dat het een licht alcoholische drank is (zuurbroodbier)
Pagina 51:
Deze drank staat wel in het Regelwerk, hoeft dus niet uitgelegd te worden.
Pagina 52:
typfout
Pagina 54:
typfout
Pagina 55:
Meervoud van moloch is molochs. Of dat ook voor een krakenmoloch geldt weet ik niet. Leuk feitje: in het Regelwerk is er sprake van een krakenmolk.
Pagina 55:
Zomaar: We schrijven zojuist en zomaar aaneen als ze een eenheid vormen met een specifieke betekenis: zojuist = ‘net, kort geleden’; zomaar = ‘zonder reden’.
Pagina 55:
Ik zou gaan voor “naar binnen kijken”
Pagina 57:
Een van de twee mag weg
Pagina 57:
Ook bijvoeglijke naamwoorden van landen krijgen een hoofdletter
Pagina 57:
Mag zonder streepje
Pagina 58:
Matron bestaat niet. Ik denk dat er een vrouwelijke patron bedoeld wordt. Wel bestaat er matrone, maar dat betekent weer net iets
anders. Ik vrees hier Vlaamse invloeden te proeven.
Pagina 59:
Soms gaat het goed, paar keer ontbreekt de trema op de i.
Pagina 62:
Wat is een wijfel?
Pagina 62:
Niet vertaald
Pagina 63:
Typfout, denk ik
Pagina 63:
typfout
Pagina 64:
Typfout sextanten
Pagina 65:
typfout
Pagina 65:
Wat zijn dat, kabalen?
Pagina 66:
Hindernis is vrouwelijk, derhalve: De eerste hindernis…
Pagina 68:
Twee keer von i.p.v. van
Pagina 68:
Naam van een god zou ik met een hoofdletter schrijven.
Pagina 70:
Hoe stel je deze kleur voor? Ik denk dat de rode wijn zeer zwaar is: zeer zware rode wijn.
Pagina 70:
Slordig, want dit kan niet lastig geweest zijn voor de vertaler.
Pagina 72:
hoofdletter
Pagina 72:
Ook komt von voor. Nakijken of von of van het logischste is.
Pagina 73:
Ik denk nog even na over een misschien betere term
Pagina 74:
Is dit een andere stad dan Bosparan?
Pagina 74:
Als dit een eigennaam is dan mag het met een hoofdletter
Pagina 74:
Dit schrijf je net anders
Pagina 76:
Hoofdletter want land
Pagina 88:
Jullie heb echt moeite met spellingregels is het niet?
Pagina 90:
Niet vertaald
Pagina 90:
Niet vertaald
Pagina 92:
Ik zou hier achter nog een zelfstandig naamwoord toevoegen. Het militair gezag (geen idee wat er zich aan militairen bevinden rond het paleis)
militaire eenheden (zonder lidwoord) of iets anders…
Pagina 92:
Dit is nuttige extra informatie voor de lezers
Pagina 92:
Is dit goed geschreven, kan zijn dat het een term is.
Pagina 92:
Ik snap wat je bedoelt maar misschien is er een beter woord.
Pagina 93:
Mag gewoon zonder die H geschreven worden
Pagina 94:
Wat is een rechtmijl?
Pagina 94:
Aha, hier is het niet vertaald en kan ik het snel opzoeken
Die Rechtmeile ist ein Flächenmaß. Analog zu Orthogradus wird die Rechtmeile in Myranor Orthomillia oder
Orthomilia genannt.
Umrechnung: 1/4 Land = 1 Rechtmeile = 100 Acker
Pagina 94:
Dit staat niet in het Regelwerk, dus mag van mij hier wel worden uitgelegd
Pagina 94:
Het rollenspel
De hobby
—————— +
De rollenspelhobby
Maar dan leest de zin raar, “het” loopt beter maar is denk ik toch echt fout.
Waarom niet het woord “hobby” weglaten?
…door liefhebbers van het rollenspel…
Pagina 94:
Is dit een bewuste keuze om de slang vrouwelijk te maken?
Pagina 94:
1) Als Omecoatl met een hoofdletter wordt geschreven dan ook deze variant.
2) met of zonder koppelteken? (zonder natuurlijk)
Pagina 94:
Hoofd of kleine letter. Hier aan het begin van een zin of titel natuurlijk een hoofdletter maar in de tekst komen beide voor.
Pagina 95:
Nee, niet het goede woord
Pagina 95:
Kan denk ik beter uitgedrukt worden.
Pagina 95:
Wellicht staat het zo ook in de Duitse tekst maar ik zou dungeon weghalen en er plattegrond of kaart van maken.
Pagina 95:
Slordig taalgebruik
Pagina 95:
Een kegel?
Pagina 95:
typfout
Pagina 95:
Zouden jullie ook zeggen: Kibakadabra op Europa? Of in Europa?
Pagina 95:
Is dit een bestaande OdM term?
Pagina 95:
typfout
Pagina 95:
typfout
Pagina 95:
typfout
Pagina 96:
Verderop is het een oppergod. Sowieso vind ik creatorgod geen mooi woord.
Pagina 96:
Hoofdletter
Pagina 96:
109 is de bladzijde waar de typische Moha namen staan
Pagina 96:
Ik weet niet hoe het origineel is maar dit valt mij op. Alle werkwoorden alleen maar als infinitief, dus ook moet = moeten, bewaakt = bewaken
Misschien kan moet weg en alleen blijven.
Het grot eer, dat klinkt raar.
Pagina 97:
Wat een plank met knoppen?
Kajubo, auch Taucherginster genannt, ist eine Pflanze, deren Knospen es ermöglichen, eine Zeit lang ohne Luft auszukommen. Die Pflanze, die in halbtrockenen Küstenwäldern wächst, ist den Haipu heilig.
Pagina 98:
Aventurijnse!
Pagina 98:
Een schrat wordt niet uitgelegd in het Regelwerk. Dus onduidelijk wat dit is.
Pagina 98:
Wie heeft deze spellingswijze bedacht en wie heeft het goed gekeurd? Het is gewoon chimaera (mv. chimaeren). 6 Keer komt de verkeerde spelling voor in dit boek.
Pagina 98:
Exemplaren?
Pagina 99:
Grappig, mijn spellingchecker denkt dat hier een grammatica foutje staat en dat het bedacht moet zijn. Deze fout zie ik dus toevallig, het moet bedekt zijn.
Pagina 100:
typfout
Pagina 102:
typfout
Pagina 102:
Niet vertaald
Pagina 102:
Dit is weer iets dat gevonden wordt dankzij de spellingchecker, waarom gebruiken jullie die niet? Het tijdsinterval
Pagina 102:
typfout
Pagina 105:
28 keer gaat het goed, slechts 2 keer niet
Pagina 106:
Alle twee keer typfout
Pagina 106:
Kom op Luc, dit soort typfoutjes moeten er toch bij de tweede correctie er uit zijn.
Pagina 108:
Niet vertaald
Pagina 108:
typfout
Pagina 109:
Lelijk woord, Van Dale zegt ongebruikelijk
Pagina 109:
De bovenste
Het uiteinde
————- +
Het bovenste uiteinde
Pagina 110:
Geen idee wat hier staat.
Pagina 110:
De mos kan ook maar dan is het niet dat groene spul dat op de bodem groeit. Het mos en het korstmos
Pagina 110:
Ik zou dit aan elkaar schrijven, komt vijfmaal voor
Pagina 111:
Zonder die E op het einde. Maak er maar eens van:
Een pulserende huis, dan voelt dat meteen verkeerd aan. De schrijver van dit boek doet dit vaker, als er voor het zelfstandignaam woord een extra woord staat (slijm-huis, rollenspel-hobby) dan pakt ie het eerste woord en plakt daar het bijbehorende lidwoord aan vast. Ook hier gaat dat mis met die extra -e. pulserende slijm is juist. Dat si een de-woord. Huis is een het-woord.
Pagina 112:
Mooi woord. Jammer dat er toch ergens een spatie bij moet
Pagina 112:
Geen idee wat er bedoelt wordt
Pagina 113:
In de dikke van dale vind ik het woord simulacre wat schijnbeeld of schijnvertoning betekend. Van het Frans afkomstig waar het afgodsbeeld betekend.
We zijn dus op zoek naar een deftig woord voor afgodsbeeld denk ik.
Pagina 113:
Ik zie dat het ook een term is uit DSA. Mijn voorstel: leg dit woord uit.
Pagina 114:
Lidwoorden zijn lastig. Bij alle gevallen dat ik er iets over opmerk bedenk dat ik gecontroleerd heb of dit ook fout is, want sommige woorden hebben de en het als lidwoord en de spellingchecker keurt meestal maar een van de twee goed. Zowel van dale als het groene boekje zeggen dat tentakel mannelijk is en derhalve de als lidwoord heeft.
Pagina 116:
typfout
Pagina 117:
Typfout: lekkernijen
Pagina 121:
typfout
Pagina 125:
Onduidelijk wat er moet komen te staan
Pagina 128:
Het graf
Het pissen
Het bed
———— +
De grafpissebed
Ik weet het lijkt raar maar het beestje is echt mannelijk en vrouwelijk maar niet onzijdig.
Pagina 129:
sterke elementale (nog een woord erbij?)
Pagina 130:
Sektariër
Je weet dat ik het woord Cult(ist) afkeur voor het Nederlands.
Pagina 130:
Ook wordt het met en zonder koppelteken geschreven
Pagina 130:
Niet vertaalt of gedeeltelijk dan toch.
Pagina 131:
Dit dier komt niet voor in het Regelwerk. Mag van mij iets uitgebreider beschreven worden.
Pagina 132:
Ik snap dat in het Duits het allemaal met een kleine letter is geschreven maar in het Nederlands is het toch echt met een hoofdletter.
Pagina 132:
typfout
Pagina 132:
1) Kerelo wordt niet in het Regelwerk uitgelegd
2) apen met een N op het eind
Pagina 134:
Ik moest dit opzoeken wat hier bedoelt werd. Absolvent is geen Nederlands woord. Graag voor mij een eenvoudig woord.
Pagina 134:
Typfout denk ik
Pagina 134:
Ik denk dat ik begrijp wat er bedoeld wordt. Maar als iemand er nog een keer naar zou willen kijken en misschien een beter woord kan bedenken.
Pagina 134:
We hebben het hier vaker over gehad, maar soms gaat iemand toch weer de fout in. Zonder tussen-n: Gildedeken (ook Gildenmagiërs komt in dit boek voor)
Pagina 134:
typfout
Pagina 134:
Is er een reden waarom ALS helemaal in kapitalen is gezet?
Pagina 134:
Hier nog een keer
Pagina 134:
Luie vertaler
Pagina 136:
Duits: Das Atmaskotfest (auch Atmaskottjenumzug). Dit is een slechte vertaling. Atmaskotfeest
Of Atmaskottjenoptocht
Pagina 136:
Komt twee keer voor
Pagina 136:
Moet zijn Heimelijkheid
Pagina 137:
Interessant
Wiki-aventurica zegt: Bronnjar ist die allgemeine Bezeichnung für einen reichen und vor allem adligen Landbesitzer des Bornlands. Besonders in Sewerien ist die Bezeichnung gebräuchlich, konstituierend ist die Abstammung von den Theaterrittern. Bronnjaren werden entweder so genannt, da sie über das Recht verfügen, eine Brünne zu gürten (Kriegsherr), wegen des Rechts, einen Brunnen zu bohren (Landbesitz) oder wegen der Nähe seiner Güte zum Väterchen Born.
Zoals het hier staat. Maar… er is altijd een maar, in dit boek komen voor:
Bronjaar
Bronjare
Bronjaren
Bronjarin
En dus Bronnjaren en Bronnjare
Succes met alles aanpassen
Pagina 138:
7 keer wordt er stadsraad geschreven alleen op plakaat wordt deze afwijkende spelling gebruikt.
Pagina 138:
Vraagje:
Wat is dat eigenlijk Rondragevallig?
Pagina 138:
O ja en zou het niet met een hoofdletter moeten?
Pagina 138:
Zonder N op het einde?
Pagina 138:
Schijnbaar moet dit uit vervlogen tijden komen, toen men nog anders spelde. Kan zijn dat het origineel dit ook doet. Zo niet dan het hele pamflet nakijken.
Pagina 142:
Hoofdletter
Pagina 144:
Weer groente, lastig woord voor deze schrijver
Pagina 144:
O ja en er komt geen koppelteken tussen de twee onderdelen.
Pagina 146:
Is dit de term in Festum voor (waarschijnlijk) een advocaat?
Pagina 147:
Normaal zegik altijd dat het koppelteken weg kan maar deze luiken hebben twee kleuren, rood en wit, dan schrijven we rood-wit geschilderde luiken.
Pagina 147:
Een elm ken ik niet, wel een olm of een bekendere naam de iep.
Pagina 147:
Mocht het iets zijn uit Aventurië dan graag wat meer uitleg
Pagina 147:
Witte iepen zou raar zijn bedenk ik me nu. Maar geen idee wat een elm is, dus toch graag uitleg over deze boom (of ander voorwerp)
Pagina 147:
Graag uitleg wat dit is, wat is een Senne?
Pagina 148:
typfout
Pagina 149:
Ik twijfel nog steeds of het toch niet mêlee zou moeten zijn.
Pagina 154:
bevindt
Pagina 159:
Typfout?
Pagina 159:
Kijk nog eens na of deze zin klopt. Voor mij is het onduidelijk maar ik lees dan ook losse zinnen misschien dat in de context het allemaal wel duidelijk is.
Pagina 160:
Ik twijfel of hier het juiste woord staat.
Pagina 160:
Niet vertaald
Pagina 160:
Opzetje:
De gardisten voeren brutale huiszoekingen uit in het Hesindedorp. Het draait allemaal om de pauk, maar sommige arrestaties zijn willekeurig en sommige bewakers koelen duidelijk alleen hun woede.
Pagina 160:
Niet vertaald
Pagina 160:
Voorzetje:
Een bekende van de helden (Bruutsch of een Studiosus) wordt gearresteerd. Het gerucht gaat dat ze hem proberen te martelen om de locatie van de trommel te achterhalen. Woedend gaan Olko en zijn vrienden naar het garnizoen en eisen enkele dagen lang dat hij wordt vrijgelaten en dat de trommel wordt overgedragen aan “een neutrale bewaarder”. Timpski laat ze regelmatig met stokkenslagen verdrijven.
Pagina 160:
Weer niet vertaald
Pagina 160:
Snelle DeepL vertaling: (heeft aanpassing nodig!)
Bij een razzia op het telhuis van de handelsmaatschappij Surjeloff wordt de Thorwaler trommel Gevonden en onder gejuich naar het garnizoen gebracht. Dat “de Norbarde het gestolen heeft” past voor veel traditioneel ingestelde Festumers in het plaatje en wordt bijzonder fel bepleit door Ertzel Unterkamp (46, dun haar, gedrongen, aartsconservatief; Wilskracht 5 (12/12/13), ZK 1), de gildemeester van de touwslagers en zeilmakers. Op de Gaukelplatz breken rellen uit, waaraan de onderwereldbende Mondkinder deelneemt, evenals de plaatselijke Norbarden.
Pagina 160:
typfout
Pagina 160:
Wat zijn ze aan het doen?
Pagina 160:
Dit woord bestaat maar waarom gebruiken? Ik moest het opzoeken om er achter te komen wat het betekent.
Pagina 161:
typfout
Pagina 161:
Is dit een Nederlands woord? Graag een beter alternatief
Pagina 162:
Truuk is geen Nederlands woord, trucs is de juiste spelling.
Pagina 162:
Aha, nu wordt het duidelijk. Het is een ilme, niet elme zoals op andere plekken staat. Graag uitleggen dat ilme een bornlandse term is voor een Ulm (= iep). Er kan ook nog gediscussieerd worden of het in het Nederlands ilm moet zijn. Duits Ulme-Ilme NL: olm-ilm. Die Ulme (auch Rüster, im Bornland Ilme) ist ein Laubbaum mit ungleichseitigen Blättern.
Pagina 163:
Hoofdletter
Pagina 163:
Is dit de juiste vertaling?
Pagina 163:
Ik denk dat er een beter woord is, iets dat meer Nederlands is dan dit
Pagina 163:
Deze tweede bij kan volgens mij beter een ‘aan’ zijn.
Pagina 163:
Sekte schrijf je met een k
Pagina 163:
Hier gaat denk ik iets mis.
Duits: Tempel des Güldenen. Güldene is volgens Duden hetzelfde als Golden.
En dat heeft weer 3 betekenissen en een heleboel voorbeelden, uitdrukkingen waar Golden gebruikt wordt. Van de gulden snede, gouden roos (tv-prijs) gouden kalf tot gulden vlies. Maar ook (betekenis 3) im höchsten Maß als gut, schön, glücklich empfunden; ideal, herausgehoben Mijn voorstel zou zijn: Tempel van het Gulden. Maar dan denk je misschien aan de oude Nederlandse munt. Tempel van het Gouden, Tempel des Goudens (nee toch maar niet) Maar zeker weet ik het niet.
Pagina 163:
Spreek met elkaar af of aarts- een hoofdletter krijgt of niet (niet bij aartsvijand maar de dwergen, demonen, priesters en andere)
Pagina 163:
Liever sektariër.
Pagina 163:
Wat zijn dat, tekenbeperking en tekenoorlog?
Pagina 164:
Hoofdletter
Pagina 164:
typfout
Pagina 164:
Raar woord
Pagina 164:
Als je locale met een C wilt schrijven maak er dan Couleur locale van.
Pagina 164:
Dit is een woord dat jullie graag gebruiken maar deze Nederlander kent het niet.
Pagina 164:
Ik denk 1 woord: onflexibel (al is het inflexibel, toch reken ik deze onflexibel goed)
Pagina 165:
Geen cult maar een sekte
Pagina 165:
Niet vertaald
Pagina 165:
Is dit de officiële OdM5-naam?
Pagina 166:
Wat is dat?
Pagina 167:
typfout
Pagina 167:
Ander woord graag
Pagina 167:
Deze zin nog eens nakijken Doorheen = Vlaams
..voor … voor voor, teveel voors
Urbane omgeving klinkt mij te modern (ook al is semantisch juist)
Pagina 167:
typfout
Pagina 168:
Typfout?
Pagina 168:
Ook Phexmede komt voor in dit boek.
Pagina 170:
Niet vertaald
Pagina 170:
Ik zal het vanaf nu niet meer zeggen. Geen cult maar een sekte
Pagina 171:
i.p.v. (met puntjes graag)
Pagina 173:
typfout
Pagina 173:
typfout
Pagina 178:
vindt
Pagina 178:
De omgekeerde e komt niet in de pdf voor want in het gebruikte font zit deze letter niet.
Pagina 180:
typfout
Pagina 180:
Simpel ‘Ollander snapt niet wat hier staat. Ook het verbannen van de karmale kracht zou ik anders opschrijven.
Pagina 185:
Mist een ë
Pagina 186:
Dit is een afkorting (denk ik) mag van mij dan ook een punt krijgen op het eind
Pagina 186:
typfout
Pagina 186:
typfoutiii
Pagina 186:
Waarom gebruiken jullie geen spellingchecker?
Pagina 188:
Typfout (maar maak er geen vermits van)
Pagina 189:
voogdvicares
Pagina 190:
voogdvicares
Pagina 190:
typfout
Pagina 190:
typfout
Pagina 190:
typfout
Pagina 191:
typfout
Pagina 191:
Typfout, kan twee kanten op: Vrijerij of vleierij…
Pagina 193:
Het Regelwerk zegt: De Goden worden vaak De Bovendaerischen genoemd
Pagina 194:
Als twee werkwoorden achter elkaar staan komt er een komma.
https://www.vlaanderen.be/taaladvies/taaladviezen/werkwoorden-persoonsvormen-komma-ertussen-of-zonderkomma
Pagina 195:
Deze zin nakijken
Pagina 195:
typfout
Pagina 195:
In het Regelwerk kom ik de term toverkundige niet tegen. In dit boek alleen magiebegaafde. Geen idee of tover en magie twee verschillende zaken zijn.
Pagina 195:
Efferdgewijde
Pagina 196:
De spelling van alles()behalve is afhankelijk van de betekenis. Allesbehalve, aaneengeschreven, betekent ‘absoluut niet’.
Die knaap is allesbehalve dom.
– Ze was niet goed bij stem vandaag.
– Nee, allesbehalve.
Alles behalve, in twee woorden, betekent ‘alles, met uitzondering van’. Er is dan een zekere pauze te horen tussen beide delen. Er kan ook een komma tussen de delen staan.
 De tv-producer had lak aan alles behalve kijkcijfers.
 Vraag me alles, behalve mijn pincode.
Bron: https://www.vlaanderen.be/taaladvies/taaladviezen/allesbehalve-alles-behalves
Pagina 197:
Truc/trucje
Pagina 197:
typfout
Pagina 199:
4 paragrafen niet vertaald
Pagina 200:
typfout
Pagina 201:
Vlaams: is dit goed
Uw Noorderburen zeggen overgehaald
Aan jullie de keus
Pagina 202:
Wat is een koyerbijl?
Pagina 203:
Wiki-aventurica:
Wojwod
Woiwode is de aardse referentie.
Als er voor wojwod wordt gekozen dan zal er een korte uitleg ergens moeten komen.
Pagina 203:
Ik zie dat in het Regelwerk ook al sprake is van (het aardse) Woiwode.
Pagina 203:
spatie
Pagina 203:
typfout
Pagina 204:
Niet vertaald
Pagina 204:
Alweer wordt in alle betekenissen als één woord geschreven. Bron: https://www.vlaanderen.be/taaladvies/taaladviezen/alweer-al-weer
Pagina 205:
Hele slechte omzetting In het Regelwerk staat Ridderin
Pagina 206:
Die tussen-n blijft lastig voor jouw redactie…
Pagina 207:
Onbekend woord
Vraag de vertaler nog eens naar het origineel te kijken,
Pagina 211:
Niet fout maar misschien beter een ander woord gebruiken.
Benadruk, Spreek luid en zet je woorden kracht bij met grote overdreven gebaren.
Pagina 211:
Ander woord graag. Grootste, uitbundige, overdreven of als je dicht bij dit woord wil blijven opschepperige.
Pagina 213:
Op het eerste gezicht. Ik weet niet wat voor jullie gangbaar is. Uw Noorderburen zeggen gezicht en nooit “op het eerste zicht”. Volgens van Dale is zicht wel gebruikelijk in België. Ik laat het aan jullie inzicht over. Lees: https://www.vlaanderen.be/taaladvies/taaladviezen/op-het-eerste-gezicht-zicht
Pagina 213:
Variërbaar. Aanpasbaar of een ander woord
Pagina 213:
hoofdletter
Pagina 214:
spelfout
Pagina 214:
Ik zou voorzichtig zijn met de Umlaut.
Wij spreken de u niet anders uit dan de ü, tenzij we op de hoogte zijn van de Duitse spraakkunst.
Ik snap dit is een lastige beslissing, waar ik niet over ga. Dit is alleen maar een aandachtspuntje,
Pagina 214:
Hoe is het onderwijs in Vlaanderen? Zoek maar even de verledentijd op van bezwijken.
Pagina 214:
Zelfs als jullie voor een cult gaan is dit een minder mooi woord. Kun je je aansluiten bij een cirkel? Of zou je Kreis ook kunnen vertalen als kring? In het Regelwerk zijn jullie er ook niet over uitgeraakt want er is zowel een heksenkring als een heksencirkel.
Pagina 215:
typfout
Pagina 215:
We schrijven zomaar als één woord als het de specifieke betekenis ‘zonder reden, zonder toestemming, zonder aankondiging’ heeft. Bron: https://www.vlaanderen.be/taaladvies/taaladviezen/zomaar-zo-maar
Pagina 216:
Mijn boek heet Almanak.
Pagina 216:
Het is inderdaad pagina 163
Pagina 216:
Schijnbaar vinden Vlamingen dit een juiste zegswijze…
Pagina 217:
Weet ook niet waarom maar waar in het Duits en Frans een A staat schrijven wij een E
Pagina 218:
Vlaams (de meeste Nederlanders snappen het maar je zult ze het niet zo horen zeggen)
Pagina 218:
Slordig. Het is elementaal en dien ten gevolge elementale effecten.
Pagina 219:
En ook de oude stad wordt Wulzen en Wultsen genoemd…
Pagina 219:
De spellingchecker denkt dat het derde persoon enkelvoud moet zijn maar vergist zich hier.
Pagina 220:
De spellingchecker denkt dat het “de geheime stap moet zijn, dat heeft ie verkeerd gedacht. Maar als ik de zin verder lees zie ik toch iets wat ik zou aanpassen.
Stap bij stap / Stap voor stap https://www.vlaanderen.be/taaladvies/taaladviezen/stap-voor-stapaanpak-stap-voor-stap-aanpak-stap-voor-stapaanpak
Het artikel gaat over de samenstelling met aanpak maar ik wilde laten zien dat ook Vlaanderen de uitdrukking stap voor stap kent en niet stap bij stap.
Pagina 220:
Maar liefst drie termen worden gebruikt. Bonders, volgelingen en discipelen.
En wie of wat is Korsmal?
Pagina 220:
Xeraan staat niet het Regelwerk, dus een beetje uitleg mag hier wel.
Pagina 220:
Hoe kan dit nu weer? Iemand besluit om Peraine een trema mee te geven. 5 keer vind ik het in de tekst. En dan valt ook het koppelteken weer op.
Pagina 220:
typfout
Pagina 222:
spatie
Pagina 222:
spatie
Pagina 222:
spatie
Pagina 223:
elementale
Pagina 223:
Een van de vijf
Pagina 225:
Niet vertaald
Pagina 225:
spatie
Pagina 225:
Spatie
Maar het heet anders, nl. motivatie aanvoelen zie Regelwerk blz. 195
Pagina 226:
spaties
Pagina 226:
Niet vertaald
Pagina 226:
Waarom is er voor gekozen om Wulzen te vertalen in Wultsen?
Pagina 227:
typfout
Pagina 228:
slordig
Pagina 228:
Super slordig
Pagina 229:
typfout
Pagina 230:
Niet vertaald
Pagina 231:
typfout
Pagina 232:
Niet vertaald
Pagina 233:
spaties
Pagina 235:
Niet vertaald
Pagina 235:
Dubbelcheck de spelling van dit woord
Pagina 236:
Onbekend woord
Pagina 238:
spatie
Pagina 238:
spatie
Pagina 239:
spatie
Pagina 239:
spatie
Pagina 240:
Over iets gelijksaardigs heb ik het al wel eens gehad. Het Duitse woord “Bund” dat door jullie toen en nu weer als “bond” wordt vertaalt. In jullie voordeel spreekt dat er ooit een Volkerenbond bestond (Völkerbund) dus je zou kunnen zeggen dat het wel goed zit met die vertaling. Toch zou ik het niet zo vertalen maar verbond van maken.
En -smal na Kor is denk ik iets in het Duits. De s zal wel bezittings-s zijn maar die mal daar kom ik nu niet op. Korsmaalbond, nee, ik zoek nog verder…
Pagina 240:
spatie
Pagina 240:
spatie
Pagina 241:
Waarom ook niet, nog een derde naamsvariant voor deze plaats
Pagina 241:
Twee keer hebben, eentje mag weg
Pagina 241:
Is dit een Avunturijnse term of een typfout?
Pagina 242:
Typfout (en dan bedoel ik niet het accentteken)
Pagina 243:
Niet vertaald
Pagina 243:
Nog maar een keer.
Pagina 244:
Niet vertaald
Pagina 245:
Niet alle fouten van de spellingchecker zijn ook fout. Dit moet niet zoals zijn, wat de checker denkt, maar zo als, zoals het hier ook staat.
Pagina 246:
typfout
Pagina 246:
Niet vertaald
Pagina 246:
Niet vertaald
Pagina 246:
Niet vertaald
Pagina 246:
Niet vertaald
Pagina 247:
Niet vertaald
Pagina 247:
Niet vertaald
Pagina 247:
Dubbele ook
Pagina 247:
Drie keer komt Nieuw-Wulzen voor, 20+ keer Nieuw-Wultsenen
Pagina 247:
Niet vertaald
Pagina 247:
Niet vertaald
Pagina 248:
Spatie
Pagina 248:
Niet vertaald
Pagina 248:
Niet vertaald
Pagina 248:
Niet vertaald
Pagina 248:
Van Dale zegt over tweeds: kindertaal. Maar ik zou het anders ook niet weten hoe je dit moet noemen. Dus laten we gewoon lekker kindertaal staan.
Pagina 249:
de berg
het kristal
———– +
het bergkristal
Pagina 249:
spatie
Pagina 249:
Niet vertaald
Pagina 249:
Niet vertaald
Pagina 250:
Niet vertaald

Opmerkingen over de opmerkingen

Als je de lijst bekeken hebt dan is het misschien opgevallen dat ik ook complimenten geef en soms niet zeker weet of iets fout is. Want een woord kan ook een vertaalde DSA-term zijn die ik niet ken.

Denk niet dat ik heel veel parate kennis heb, de meeste, ja echt, bij de meeste van deze meer dan 300 opmerkingen moet ik eerst uitzoeken hoe het echt zit. Er staan veel de/het fouten in. Dan zoek ik in de Dikke van Dale op of dit misschien een woord is dat de én het als lidwoord heeft, of in deze bepaalde betekenis de of het moet zijn. Pas als blijkt dat het fout is, kan ik er een opmerking van maken.

Ook heeft iemand van de redactie moeite met de tussen-n. Die regel is omstreden – ik eet nog steeds pannekoeken – maar als je een boek schrijft is het beter om je persoonlijke grieven achterwege te laten. Dus valt mijn oog op woorden als waardenkaders, groententuin, gildendekens en karrepad.

Ook komen er niet vertaalde woorden voor en ook hele zinnen die nog niet vertaald zijn, 37 keer maar liefst.

Heel veel verwijzingen naar andere pagina’s, ook die naar het Regelwerk, ontbreken. Er staat ##, een handige zoekmanier voor de eindredacteur om ze alsnog in te vullen maar niemand heeft de moeite genomen in de afgelopen 4 jaar.

Ruim 50 typfoutjes, die elke schrijver er al uit had moeten halen.

De eindredactie is een Vlaming en zal daardoor niet snel doorhebben als hij bepaalde Vlaamse woorden gebruikt. Zoals een Nederlander niet snel door heeft dat bank, lopen en straat net iets anders betekenen dan de Nederlander bedoelde. En zo kom ik aan een achttal waarschuwingen, kloegen (verleden tijd van klagen), hosseklossig, ’s namiddags, vermits (in het Regelwerk wel overal vervangen), matron, doorheen (NL: door), worden overhaald en misbegrepen.

Inconsequent, met de stadsnaam Wulzen en Neu-Wulzen, zoals ze in DSA heten, maken de schrijvers het wel erg bont. De naam wordt niet vertaald en blijft Wulzen en Nieuw-Wulzen. Maar dat gebeurd maar 5 keer, 13 keer zo vaak (65) komt (Nieuw-)Wultsen voor in Hledenwerk I. Namen van steden worden zo goed als nooit vertaald, gebieden soms wel, zoals bij Aambeeldgebergte en IJzeren Zwaard. Waarom plotseling in dit boek de vertalers hebben besloten om een plaatsnaam lichtjes aan te passen is onduidelijk en in mijn ogen onnodig.

En de grappigste fout die ik tegen kwam is toch wel de naam voor de God Peraine, die iemand als Peraïne ging schrijven, en de eindredacteur heeft niks gezien.

11 gedachten over “Ontmoet de eindredacteur van LT Publications

 • Misschien uw diensten aanbieden – ze hebben nalezers te kort.;-)

  Beantwoorden
 • Dat doe ik toch nu?
  Ik wil liever geen OdM5 werk nakijken want daar heb ik zelf weinig aan.
  Waar ik, en vele andere, graag aan mee zou willen helpen is De Wetten, een project dat vorig jaar januari hoopvol startte maar na 4 maanden dood in Wommelgem is aangetroffen.
  Verder is contact maken en houden met Luc geen sinecure, die man verdwijnt steeds voor maanden van de radar.

  Beantwoorden
  • Dat contact is inderdaad geen sinecure – en dat voor een uitgever – toch wel raar.

   Beantwoorden
 • In mijn ogen, maar blijf een “Vermoedde” gebruiken ze Drive gewoon niet meer, niers is geüpdatet sinds ruim een jaar nu.
  Je kan het in mijn ogen al überhaupt geen geld meer vragen als iets 4 jaar nix mee gedaan is, waar betaal je anders voor? Een filantropische instellingen? Een goede doel?

  Ik denk ook niet dat het geen gebrek aan na-lezers is, maar een langzaam uitgaande nachtkaars, als Selecta, Palantir en zo voor hun. Hoewel ik [nog steeds] enthousiast ben over de OdM5 regelwerk, en ik de redenering over samenstelling van OdM1 klassiek versie wel kan volgen, is het ook al gewoon een jaar totaal stil….
  Te veel hooi op je vork, 5 edities vertalen is ook erg veel…. ik denk inmiddels beste is de laatste versie uit te printen, een goede ouderwetse tipex potje de fouten weg te werken en klaar

  Beantwoorden
 • Nu toch weer wat reactie op Kickstart – ik ben ook wel tevreden van de publicatie en ik start met hun eerste vertaalde verhaal met nieuwe groep en eerste maal OdM. De buplicaties zijn, afgezien van schoonheidsfoutjes, best wel te pruimen. Het duurt inderdaad tergend langzaam – en in mijn ogen maken ze te weinig reclame. Maar het leven is ook niet meer hetzelfde – ze zouden ook eens contact moeten leggen met de D&D gestarte groep die verschillende RPG willen groeperen. Ik blijf OdM het betere RPG vinden – maar ik heb een totaal pakker aan oud/Duits materiaal – ter mijne beschikking. Complete PDF verzamelingen van al de verhalen en dozen – dus op dat vlak ben ik verwend 😉

  Beantwoorden
 • Ik kom uit de tijd dat OdM 4 tot 8 avonturen kende, er geen vertalingen van de uitgever kwam, er uiteindelijk via fan materiaal veel werd bereikt. Nu is er wel een uitgever, en achter de schermen zal best snoeihard gewerkt worden, maar het mijn inziens beter was geweest [just a thought] het te beperken tot OdM5 ipv alle versies….

  Beantwoorden
 • @Johan Stie, de update op Kickstarter belooft veel (helaas is dat bij Luc een slecht voorteken).
  Toevallig heb ik afgelopen maand Luc al verblijd met een honderdtal opmerkingen over de Aventurijnse Almanak, een van de vier boeken die ze naar de drukker willen brengen. Na meer dan 100 fouten ben ik gestopt met nakijken, er staan er veel meer in, hoe dit boek al bijna klaar is om naar de drukker te gaan is mij een raadsel. Het boek zit vol met slordige typfoutjes, foutjes die de schrijvers zelf al eruit hadden moeten halen als ze de spellingchecker aanzetten: Alchemistenaboratorium, afspelenn en aggressor maar ook luie vertalers die het Duiste Aventurische zo laten staan in plaats van er Aventurijnse van te maken. En opmerkelijke foutjes als Gerathi en grafpissepedden. Maar allemaal foutjes die je na de eerste lezing eruit zou moeten hebben gehaald. Er is geen tekort na na-lezers er is überhaupt niemand die een tekst nakijkt.

  Met @Sjon ben ik het eens dat Luc te veel hooi op zijn vork neemt met ook de Klassiek-reeks te willen uitbrengen. Gebruik je spaarzame middelen aan OdM5. Nu moet de redactie ook tijd besteden aan vervlogen termen en regels die niet of net anders in OdM5 voorkomen, dat is echt zonde van alle manuren.

  Dat Luc na maanden radiostilte op Kickstarter vol trots vertelt over de landkaarten is typerend, want heel veel te vertalen tekst is er niet op een kaart…
  Het goede nieuws is dat hij schijnbaar nog leeft.

  Beantwoorden
 • @Frank
  He zou bijna [dus zeg ik het niet] zeggen, je haal alle 1.5 vertalingen uit de Morgenster en zet ze in een ozo bekende pdf van jouw…. onder kopje “uit de gouwe ouwe Morgenster, fanmateriaal” en kijken hoe lang het duurt dat er vanuit LTP gereageerd word…
  Lol
  *sarcasme modes uit*

  Beantwoorden
 • @Sjan, helaaas kost het mij erg veel tijd om alle Morgensterren over te typen (ik kan niet blindtypen) dus dat plan gaat niet door, tenzij iemand anders het zware werk op zich neemt, dan stop ik het wel in een pdfje.

  Beantwoorden
  • Ik zei dan ook bewust “zou bijna zeggen” in een sarcastische bui.
   Dat over typeren zou mij al te veel werk zijn 😉 en daarbij weeg ik bij God niet wat wel en niet OdM 1.5 is en wat niet aan vertalingen 😃 maar op zich zou het wel een statement wezen lol

   Ik heb ooit wel al die ouwetjes aan avonturen op een word document gedaan, maar ik tegenwoordig een chromebook zonder word

   Beantwoorden
 • Als je gaat kijken naar de aangekondigde landkaarten dan valt je meteen wat op. Er zijn namen van gebieden al weer veranderd. Hier de opvallendste verschillen tussen het Regelwerk en de nieuwe politiek kaart.
  Orkland – Orksteppe
  Nostria en Andergast heten nu de strijdende koninkrijken
  Al’Anfa valt nu onder De Meridiaanse stadstaden
  De landen van de Tulamiden – De Tulamidelanden
  Maraskan – Het eiland Maraskan
  Salamanderstenen en Bornland heten nu De Noordelijk wouden
  En natuurlijk zit er weer een discutabele vertaling. Wüste Khôm wordt Woeste Khôm. Dat ziet er dan leuk uit, het blijft zo heel dicht bij het origineel maar het Duitse Wüste is gewoon een woestijn ook al kan het in overdrachtelijke zin gebruikt woorden. De Khöm is gewoon een woestijn.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *