monsters

de Demon

demon

Demonen zijn wezens uit een andere dimensie, die voor Avonturies onbereikbaar is. Ze hebben maar een pseudo-materiële structuur, die hoogstens met de molecule-dichtheid van rook overeenkomt. Dat ze desondanks toch een relatief vaste vorm aannemen, zich bewegen en invloed op de materie kunnen uitoefenen, is terug te voeren op de kracht van zwarte magie. aangezien demonen noch gevangen, noch gedood kunnen worden en  niets over zichzelf en hun herkomst prijsgeven, is er in Avonturië weinig over hen bekend. In feite weet men alleen, dat ze in dienst staan van de machten van het schaduwrijk en vaak in hun opdracht dienst doen als bode of het contact tussen de bondgenoten van de donkere machten onderhouden. Hoewel ze niet aan een bepaalde vorm zijn gebonden, hebben ze een voorkeur voor een zeer slanke mensachtige gestalte en zijn ze in de regel 2 tot 2.5 meter groot. Ze dragen dan steeds een zwarte pij met omhooggeslagen capuchon, die uit een magische geprepareerde stof bestaat, onverwoestbaar is en het lichaam bijna volledig bedekt. Er zijn slechts 2 boosaardige rode ogen zichtbaar, die gloeien in een verdere volkomen duisternis. Zelfs hun handen- men weet niet eens zeker of geesten handen of andere grijpwerktuigen bezit- worden door lange mouwen van de pij bedekt. De boze geesten zijn niet tot snelle bewegingen in staat- ze maken eerder een marionetachtige indruk- alsof het moeite kost hun pseudolichaam onder controle te houden. Hun macht over bondgenoten van de donkere machten is groot, omdat deze zich ten dienste van het schaduwrijk hebben gesteld.

Een demon kan inderdaad een schijndode of andere dienaar van toverkoning Mordor met een enkele boze blik uit zijn eigen ogen doden, als hij dat wil. Hun macht over de Avonturijnen is daarentegen beperkt. Weliswaar heeft menige avonturier, als zo’n geest hem aankijkt en staat hij vaak als aan de grond genageld van schrik, maar de ogen kunnen hem niet direct kwaad doen. Ook de andere krachten van de zwarte magie hebben op mensen maar een afgezwakte werking. Desondanks heeft een directe aanraking of het vastpakken van dingen die zij hebben aangeraakt, huiduitslag en jeuk tot gevolg, En ondanks hun traagheid zijn ze in een strijd op den duur dodelijke tegenstanders, omdat ze zelf niet te doden noch te verwonden zijn. Een langdurige contact met hen heeft een langzaam voortschrijdende verlamming van de strijder tot gevolg. Daarbij komt nog dat het contact met demonen de wapens bot en wapenuitrusting bros maakt. De wapens van demonen zijn bijna altijd zwaarden of zweepachtige voorwerpen: vijf tot zeven touwtjes met aan de uiteinde loden bolletjes.

Concreet ziet het gevecht met een demon er zo uit: na steeds vijf wapengangen dalen de scores van aanval en afweer met een punt, hetzelfde geldt voor de beveiliging wapenuitrusting en trefpunten van het wapen (bw en TP-aftrek gelden zo lang, totdat de avonturier over nieuwe wapen resp. wapenuitrusting kan beschikken, terwijl hij snel weer van de verlammingsverschijnselen op aanval en afweer na de strijd herstelt.

Moed: 5

Levenspunten: oneindig

Beveilingwapenuitrusting: oneindig

Aanval: 5

Afweer: 4

Trefpunten:  1D + 4 (zwaard) 1D + 2 (zweep)

Monsterklasse: 10

(de tien avontuurpunten worden toegekend, zodra een demon terugkeert naar waar hij vandaan komt).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *