Avonturijnse wetenswaardighedenOdM 1OdM 2

Avonturijnse wetenswaardigheden: de Basilisk

De Basilisk

Ik zat laatst in de herberg ‘De Roze Mumakil’ in THalusa, toen een volledig afgematte en apathisch uitziende Strijder binnenkwam en als een zoutzak bij mij aan de tafel kwam zitten. Toen ik hem wat te drinken had aangeboden kwam hij enigszins bij, maar de verdwaasde blik in zijn ogen bleef. Voorzichtig informeerde ik naar de oorzaak van zijn verzwakte toestand. Zijn gezicht vertrok en een dodelijke angst was in zijn ogen af te lezen. “Khômwoestijn… drie weken geleden… de Basilisk… ”, stamelde hij. Hij stond op en angstig om zich heen kijkend verliet hij de herberg. Van een andere bezoeker van de herberg hoorde ik later dat die Strijder geprobeerd had om een Basilisk te vernietigen. Nu had ik wel eens van een Basilisk gehoord natuurlijk, maar erg veel wist ik er niet van. Daarom ben ik op zoek gegaan naar informatie over de Basilisk en dit is wat ik te weten kwam.

De Basilisk is het meest afschrikwekkende en gevaarlijke monster in Avonturië. Hij ziet eruit als een slang met een rond, vet lichaam en een kroonvormige kam op zijn kop. De Basilisk houdt van een heet en droog klimaat. Er zouden twee of drie van deze vreselijke monsters in de uitgestrekte steppen en woestijnen van zuidelijk Avonturië leven.

Een Basilisk leeft zevenhonderd jaar. Volgens de legendes ontstaat hij uit een hanenei dat door een pad uitgebroed wordt. Deze gebeurtenis vindt een keer in de zevenhonderd jaar plaats, en daarom zal de Basilisk nooit volledig uitsterven in Avonturië.

Scores van de Basilisk:
Snelheid:            1
Uithoudingsvermogen: 1000
Andere scores zijn voor een Basilisk niet nodig, want het zal nooit tot een normaal gevecht komen.

Verdere bijzonderheden:

Maar weinig mensen hebben ooit een levende Basilisk gezien, en de ongelukkigen die hem zagen moesten dat met hun leven bekopen, want de aanblik van een Basilisk is dodelijk. Tien meter om hem heen is de lucht zodanig verpest dat alle planten verdorren, alle levende wezens sterven en alle gewassen tot gifnevels verdampen. Wie deze kring van dodelijke gassen betreedt wordt ziek en zal een zekere, pijnlijke dood sterven, wanneer hem niet op tijd een magische heeldrank toegediend wordt. Elke plaats waar een Basilisk zich heeft opgehouden is wekenlang verpest en het zal maanden duren eer er weer wat groeit. Wanneer helden op een vroegere verblijfplaats van een Basilisk vertoeven worden zij al snel geplaagd door afmatting, hoofdpijn, maagkrampen en ondragelijke pijn aan de ogen. Een dode Basilisk kan men zeven uur na zijn dood ongehinderd benaderen, en na zeven dagen kan men hem aanraken, maar zijn dodelijke uitstraling is pas na zeven weken volledig uitgewerkt.

Er is slechts één manier om het monster te doden: men moet het een spiegel voorhouden. Want wanneer een Basilisk zijn eigen spiegelbeeld ziet sterft hij onmiddellijk. Zijn eigen spiegelbeeld is voor hem namelijk net zo dodelijk als voor alle andere levende wezens. De enigen echter die genoeg lef hebben om een Basilisk met een spiegel te doden zijn Strijders van minimaal de 5e graad. Dat kan dan alleen op de volgende manier gebeuren: De Strijder bevestigt de spiegel aan het uiteinde van een lans, speer of lange stok en nadert de Basilisk tot op zo’n 20 meter. Nu moet hij een MOED-proef +2 afleggen. Mislukt deze proef, dan is de Strijder gewoon niet moedig genoeg om de Basilisk nog dichter te benaderen en moet hij proberen om zo snel mogelijk weg te komen (in de rest van het avontuur zal hij beslist geen poging meer ondernemen om de een Basilisk te doden). De Meester gooit nu met 1D6 om de schadepunten te bepalen die de Strijder opgelopen heeft door de verpeste lucht van het monster.

Lukt de MOED-proef echter, dan probeert de Strijder de Basilisk met gesloten ogen dichter te naderen. Daarvoor moet hij nu een MOED-proef +4 en een BEHENDIGHEID-proef+5 afleggen. De eerste om te zien of hij het monster kan doden en de tweede – onafhankelijk van het voorgaande – om te zien of hij op tijd de kring van dodelijke gassen kan verlaten. Mislukt deze tweede proef, dan is de Strijder dood. Lukt het echter wel, dan kan de Held de kring op tijd verlaten, maar lijdt hij wel 3D6 Schadepunten, omdat hij zo dicht in de buurt van het monster is geweest. Als hij daarna geen heildrank toegediend krijgt, verliest hij hij per SR 1 LP. De heildrankkan dit verlies van LP stoppen, maar de held krijgt geen LP meer terug. Een volledig herstel van de Held is pas tussen twee avonturen mogelijk.

De Basilisk in het spel

Een Meester moet heel voorzichtig zijn met het inzetten van de Basilisk. Wanneer het namelijk niet in zijn bedoeling ligt om zijn spelersgroep in één klap uit te roeien dan kan hij nooit zonder waarschuwing vooraf met een Basilisk op de proppen komen. Hij zal de Helden dan hints moeten geven zodra ze de verblijfplaats van een Basilisk naderen: …de struiken in de omgeving waarin jullie je nu begeven zijn volledig ontbladerd en het steppengras is verdord. Jullie ontdekken een paar halfvergane lijken van vogels en vele skeletten van hagedissen. DE lucht is volledig verpest en het ademen gaat zwaar. Karaganda begint te klagen over buikpijn, en Zarathustra krijgt last van brandende ogen…

Als de Heldengroep geen heildrank, spiegel of een Strijder van minimaal de vijfde Graadbij zich heeft, is het aan te bevelen om de Helden een andere weg te laten zoeken.

Een Basilisk vecht niet, heeft geen magische eigenschappen en is tegen magie zelf immuun. Als een Strijder een poging om een Basilisk te doden overleeft, zonder dat hij daarin slaagt, dan krijgt hij daarvoor 500 Avontuurpunten. Als hij er wél in slaagt het monster te doden dan krijgt hij 1000 Avontuurpunten en mag hij vanaf dat moment de bijnaam ‘Basiliskdoder’ dragen.

Een kadaver van een Basilisk zal op de Avonturijnse markten zo’n 700 Dukaten opbrengen, als men het na zeven weken tenminste nog kan vinden…

(De beschrijving van de Basilisk is overgenomen uit de Uitbreidingsregels)

uit de Morgenster Nr. 12 april 1987

2 gedachten over “Avonturijnse wetenswaardigheden: de Basilisk

 • Dit monster is inderdaad veel gevaarlijker dan de terecht gevreesde Reuzendraak. Zelf heb ik de Basilisk wel van scores voorzien. Alle scores zijn echter 20 (LK 30), maar aangezien alle worpen van 18+ automatisch falen is er een (weliswaar kleine) kans dat zelfs de Basilisk eens een gefaalde proef zal afleggen. En natuurlijk is er nog steeds de meesterlijke aanval die een held met veel geluk kan helpen. Het gevecht met een Basilisk is dus nog steeds erg dodelijk, maar de helden hebben nu wel een streefdoel voor hun moedige maar niet erg aan te raden strijd in een poging de titel van Basiliskdoder aan hun eretitels toe te voegen.

  Beantwoorden
 • Over het Aardse neefje van de Avonturijnse Basilisk vind ik het volgende;

  “De mythe stelt dat wie de blik van een basilisk ziet, sterft. Slechts drie levende dingen kunnen de dodelijke blik weerstaan: de wezel, de haan en wijnruit.”

  “Een basilisk sterft als hij een haan hoort kraaien of zichzelf ziet in de spiegel.”

  De passage van de kraaiende haan vind ik wel interessant en ik vraag me af of die ook toepasbaar is voor de Avonturijnse Basilisk? Zo ja dan moet je een aantal hanen meenemen op avontuur als je verwacht in Basilisken gebied te komen.

  Wijnruit blijkt een (geneeskrachtig) kruid te zijn;

  “De mythe van de basilisk dicht het kruid genezende kracht toe. Wezels zouden het gebruiken om zichzelf te genezen na een gevecht met een basilisk”

  Ik kan alleen niet echt iets vinden over de rol van de wezel. Weet iemand daar meer over?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *