Bijdragen NielsOdM 1

In één dag zeker 30 ‘meesters’ opgeleid

Gisteren een lang artikel over hoe in 1985 het nieuwe spel »Het Oog des Meesters« werd ervaren. Vandaag een bericht uit de dezelfde krant (Haarlem’s Dagblad) maar dan drie maanden later. In de zomer van ’85 werden er demonstraties gegeven door uitgeverij Het Spectrum en werd “aan geïnteresseerden de beginselen van het Het oog des meesters uit de doeken gedaan”. We moeten Niels nog even expliciet noemen, want hij heeft deze krantenknipsels in bezit en was zo aardig om ze gedigitaliseerd naar de redactie te sturen.

Belangstelling oog van de meester groot

donderdag 8 augustus 1985

Al rende de zes-jarige Barry Cobet de hele middag maar een een beetje rond, onderwijl een flink aantal ijsjes etend, hij kwam wel zeer onverwachts met de oplossing van het spel op de proppen. “Waarom kijk je niet even bij de stoel?”, vroeg hij ongeïnteresseerd. De zes deelnemers van het spel waren al zeker een kwartier bezig uit te vinden hoe diep de put was waarin naar hun mening waarschijnlijk de oplossing verborgen lag van het avontuur waaraan ze al twee uur bezig waren. Barry bleek gelijk te hebben. De scepter waar naar op zoek was bleek inderdaad verstopt in de stoel. Niet wetend dat hij de oplossing per ongeluk had aangedragen wandelde de zes-jagrie, met ijs, weer naar buiten, richting strand.

Barry Cobet bleek onverwacht een snelle leerling van het familiespel “Het oog van de meester”, dat de bezoekers gisteren in strandpaviljoen Take Five konden leren spelen. Andere deelnemers hadden er duidelijk meer moeite mee.

Op initiatief van het Haarlems Dagblad en uitgeverij Het Spectrum werd gisteren aan geïnteresseerden de beginselen van het Het oog des meesters uit de doeken gedaan. Ruim 30 belangstellenden maakten hun opwachting om te ervaren hoe een “meester” te werk dient te gaan tijdens het spel. Zonder uitzondering hadden ze het spel al gekocht, maar wisten eigenlijk niet hoe het precies gespeeld moest worden. Nu had de uitgever van het spel al eerder brieven gehad van mensen die het spel hadden aangeschaft, maar die niet precies wisten hoe het gespeeld diende te worden. Om die groep te helpen besloot Het Spectrum een aantal demonstraties in den lande te organiseren. Zandvoort was een van de demonstratiepunten. Gezien de op komst gisteren bleek wel dat er inderdaad behoefte aan uitleg is. Bovendien werden in take Five tal van contacten gesloten tussen spelliefhebbers, zodat het niet onmogelijk is dat ook Zandvoort of Haarlem binnenkort een Het oog van de meesterclub hebben.

De aanwezigen waren gisteren vrijwel zonder uitzondering enthousiast over het spel. Teleurgestelde kreten klonken als een spel na twee of drie uur was afgelopen. De drie door Het Spectrum beschikbaar gestelde meesters waren echter onvermurwbaar. Afgelopen is afgelopen. De “meesters” kweten zich uitstekend van hun taak. Met de nodige armgebaren beeldden zij uit wat er nu precies gebeurde. Ook het nabootsen van geluiden van monsters, gevechten en al wat dies meer zij ging hun goed af.

De spelers die gisteren naar het redelijk zonnige strand waren gekomen gingen met één zekerheid naar huis: zij konden zichzelf Meester noemen en konden het spel nu eindelijk spelen.

© Haarlem’s dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *