monsters

De Grafpissebed

pissebed

De grafpissebed is een zelden voorkomend reusachtige familielid van de kelderpissebed. Hij leeft in vochtige graven en ruïnes en wordt ook nogal eens aangetroffen op kerkhoven in de catacombes.  Het dier wordt anderhalve tot tweeëneenhalve meter lang en de schofthoogte is ongeveer 120 centimeter. Het is eigenlijk een aseter, maar zal levend voedsel zeker ook niet versmaden. De grafpissebed heeft dezelfde bouw als de kelderpissebed, maar zijn talrijke poten zijn wel een halve meter lang. Grijptangen en sterke bijtinstrumenten vormen natuurlijke wapens; het lichaam wordt door een dun pantser beschermd. Als het er op aankomt kan de grafpissebed zich razend snel bewegen. Hij is niet bijzonder agressief, maar hij valt zijn tegenstanders bij voorkeur van achteren aan en beschouwt alles dat kleiner is dan hijzelf als buit.

Moed: 9

Levensenergie: 30

Beveiligingwapenuitrusting: 3

Aanval: 11

Afweer: 5

Trefpunten: 1D + 3

Monsterklasse:  13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *