hulpmiddelen

In het nest van de Reuzenspin

Overal ter Dere, in het wild en in verlaten gebieden, leven reuzenspinnen zowel boven als onder de grond. Ze vallen elk wezen aan dat hun nesten verstoort en zijn agressieve roofdieren. Hoewel ze in wezen niet intelligent zijn, zijn ze bedreven in het gebruik van hun webben en gif om prooien te immobiliseren en te doden.

Sommige reuzenspinnen kunnen uitgroeien tot werkelijk monsterlijke proporties en zelfs de kleinste reuzenspin kan het lot van een overmoedige beginnende held bezegelen.

Buiten het nest

Gebruik deze lijst, om te bepalen wat de Helden vinden als ze het nest naderen.

 1. Luid piepende ratten stuiven uit elkaar wanneer de Helden het nest naderen, als ze niet stil genoeg zijn. De vluchtende ratten zouden daardoor de spin kunnen alarmeren die binnen op de loer ligt.
 2. Een reusachtige spin sleurt een slachtoffer gewikkeld in webdraden langzaam naar zijn/haar hol. Het slachtoffer schopt en worstelt zwakjes.
 3. Schaduwen hangen onheilspellend om de ingang van het nest; een afschuwelijke stank komt uit de opening.
 4. Strengen webdraden lijken in de lucht te zweven als vislijnen die de prooi van de spin naar hun ondergang lokken.

Wat is er aan de hand?

Gebruik deze lijst, om te bepalen wat er in het nest gebeurt, als de Helden aankomen.

 1. De reuzenspin jaagt op ratten; zij leven in spleten in de muren van het hol, en doen zich tegoed aan de kliekjes van de spin.
 2. De reuzenspin heeft moeite om een prooi te bedwingen die verstrikt zit in een massa webdraden.
 3. Hangend aan het plafond, verteert de spin langzaam zijn prooi. Bloed en afgeknauwde stukken spatten op de vloer.
 4. De reuzenspin verzorgt voorzichtig een ei, het bindt het ei aan de muur vast.

Belangrijke kenmerken van het nest

Gebruik deze lijst om de belangrijkste kenmerken van het nest te bepalen. Deze kenmerken zijn duidelijk voor de Helden.

 1. Een groot spinnenei, krioelend met honderden witte vuistgrote spinnen, hangt aan het plafond.
 2. Een gedeeltelijk gecoconneerde beer spartelt zwakjes en stuurt rimpelingen door de omringende webben. De beer is vergiftigd en zwaargewond.
 3. De afgeworpen huid van een spin ter grootte van een paard ligt in de kamer; er is geen teken van de spin die de huid heeft afgeworpen.
 4. De stank van dood en verval doordringt het hele nest; de geur is zo intens dat Helden met een zwakke maag kunnen worden overmand door misselijkheid indien hun Moedproef faalt.

Minder belangrijker kenmerken van het nest

Gebruik deze lijst om de kleine kenmerken van het nest te bepalen. Deze kenmerken kunnen, wel of juist niet, duidelijk zijn voor de Helden.

 1. In verstrengelde webdraden zitten de rottende karkassen van grote ratten en ander ongedierte.
 2. Diepe, door spinnenwebben afgedichte scheuren, groot genoeg voor de nakomelingen van de spin om zich in te verschuilen, zitten in de wanden van het nest.
 3. Kleine spinnetjes kruipen in en rond de verbrijzelde ribbenkast van een ongelukkige avonturier die lang geleden gevangen werd genomen.
 4. De karkas van een rottende eertijdse maaltijd stort plotseling ineen, waardoor een schedel met veel lawaai over de vloer rolt.

Uiterlijk van de reuzenspin

Gebruik deze lijst om het uiterlijk en andere kenmerken van een reuzenspin te genereren.

 1. Een rood en zwart chitinepantser bedekt het lichaam van de spin; een van zijn poten is gebroken en hangt in een vreemde hoek aan zijn lijf, de spin is nog wel levend.
 2. De reuzenspin heeft dikke platen van bruine chitine die haar beschermen tegen haar vijanden.
 3. De reuzenspin ziet eruit alsof zij van glas is. De omgeving wordt griezelig weerspiegeld in haar chitineuze pantser.
 4. De webben in het hol lijken te glinsteren en te bewegen terwijl de perfect gecamoufleerde spin rondscharrelt.

Schat

Gebruik deze lijst om voorwerpen van waarde toe te voegen aan de voorraad van de reuzenspin; bepaal de waarde van elk voorwerp zodat het past bij uw campagne.

 1. Aan het web hangt een ingewikkeld lederen harnas met rode biezen die een spinnenweb nabootsen.
 2. Verscheidene zilveren pijlen in perfecte staat spelden een enorme spin aan de wand.
 3. Muntstukken liggen op en rond een ontbindende karkas, alsof ze eruit zijn gevallen.
 4. De handbescherming van deze dolk is gevormd als de grijpgrage poten van een spin; het lemmet van de dolk is vlijmscherp en lichtjes bevlekt met een soort zwarte vloeistof.

Snuisterijen en schroot

Gebruik deze lijst om items van belang, maar weinig waarde, toe te voegen aan de voorraad van de spin.

 1. In het midden van de kamer liggen verschillende koperen munten gedeeltelijk verborgen onder een stoffig tapijt van webdraden.
 2. Aan het plafond hangt een rugzak verstrikt in een wirwar van webben.
 3. Het lichaam van een gesneuvelde avonturier draagt nog steeds zijn fijngemaakte – nu veel doorboorde – maliënkolder.
 4. Vergiftigd bloed is uitgekristalliseerd en heeft kleine rode edelsteenachtige bloedvlekken achtergelaten over een lengte op een ongewoon dik web.

Wil je meer?

Dit is een uittreksel uit Monstrous Lair #07: Giant Spider’s Nest, een systeemneutrale bron door Steve Hood die verschijnt in de Complete Monstrous Lair Collection.

Bron: Into the Giant Spider’s Nest — Raging Swan Press Words Steve Hood Art Rick Hershey

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *