hulpmiddelen

Kerker aankleding: Altaren

Altaren gewijd aan duistere, verboden krachten zijn een hoofdbestanddeel van veel fantasy-kerkers. Hier houden boze hogepriesters bloedige, godslasterlijke diensten of komen sekteleden bijeen om hun verschrikkelijke beschermheer te aanbidden. Dergelijke plaatsen zijn dus vaak een uitstekende plaats om deze boosdoeners te vinden en te doden of hun verborgen schatten terug te vinden. Enkele van deze plaatsen hebben zelfs een nauwe band met de godheid zelf, en in hun directe omgeving treden vreemde, rare effecten op.

Belangrijkste kenmerken

 1. In de voorkant van het altaar is een onheilig symbool gekerfd, in prachtig detail.
 2. Het altaar is gemaakt van zeer ruw, poreus gesteente. Het bloed is in de poriën gedrongen, waardoor het altaar er bruin en zwart uitziet.
 3. Het altaar is gehouwen uit zwarte, glinsterende steen. De randen zijn ruw en scherp.
 4. Het altaar helt in één richting licht naar beneden; bloed korst de lip aan de onderkant.
 5. Met bloed besmeurde afvoerkanalen doorkruisen de bovenkant van het altaar en lopen naar twee kleine doopvonten, één aan elk uiteinde van het altaar. Beide bevatten gestold bloed.
 6. Het altaar heeft een geheim vak. Door op een kleine schedel (of een andere kleine gekraakte decoratie) te drukken, gaat het deksel van het compartiment open.
 7. Het altaar verbergt een geheim compartiment. Door een onheilig symbool in een ondiepe holte achter het altaar te drukken, wordt het compartiment geopend.
 8. Het hele altaar is versierd met ingewikkeld krulwerk. Religieuze symbolen en afbeeldingen van de god zijn erin verborgen.
 9. Een groot beeldhouwwerk van religieuze betekenis siert de voorkant van het altaar.
 10. In de nissen aan de voorkant van het altaar liggen grijnzende schedels. Strepen opgedroogd bloed bedekken elke schedel.
 11. Het altaar staat op een vijf meter hoog trapje.
 12. Zuilen waarop de beschermgod van het altaar staat afgebeeld flankeren het altaar. Elke pilaar is goed gedetailleerd en straalt neer op de plaats waar de gelovigen samenkomen.
 13. Op het oppervlak van het altaar brandt een voortdurende vlam die de omgeving in flikkerend licht hult.
 14. In het altaar zijn stevige handboeien gemetseld. De sleutel van de handboeien zit verborgen in een grijnzende schedel op de achterkant van het altaar.
 15. Het altaar staat in een schaduwrijke, krappe nis, verborgen achter een luguber wandkleed. Ingewikkeld houtsnijwerk en rolwerk bedekken de muren.
 16. In de nissen achter het altaar staan boeken en andere religieuze voorwerpen.
 17. Het altaar is hol en dient als graf van een vrome aanbidder. Het deksel van het altaar kan worden opgetild om bij het graf (en de overblijfselen) te komen.
 18. Vele kleine gaatjes doorboren het altaar. Wind die door de gaten blaast, veroorzaakt een jankend geluid.
 19. De voorkant van het altaar is gesneden om een demonisch hoofd voor te stellen. Kleine rode edelstenen dienen als ogen en de tong steekt obsceen uit.
 20. Aan elkaar gemaakte botten vormen een soort harnas over het altaar. De botten zijn die van vroegere priesters en andere devote aanbidders.

Kleine kenmerken & aankleding

 1. Verschillende half opgebrande kaarsen staan in plassen opgedroogde was op het altaar.
 2. Op het altaar ligt een afgehakte schedel. Uit de schedel komt een enorme kaars tevoorschijn.
 3. Diepe stapels verbrijzelde en vermalen botten bedekken het altaar en de omringende vloer. In het midden van elke stapel ligt een verbrijzelde schedel.
 4. Een stapel schedels siert het altaar; verschillende schedels dragen sporen van geweld.
 5. De bovenkant van het altaar is versierd met enkele kleine pentagrammen in krijt die worden gebruikt om boze geesten op te roepen.
 6. Het oppervlak van het altaar is beschadigd en gedeukt.
 7. Scherven van gebroken handboeien liggen op het altaar.
 8. Boven op het altaar ligt een skelet.
 9. Scherven van een gebogen, bebloede dolk liggen op de vloer voor het altaar.
 10. Spinnenwebben bedekken het altaar: kleine spinnen scharrelen rond de webben.
 11. Uit verschillende grote bloedvlekken aan één kant van het altaar komt schimmel. De vlekken zijn oud en droog.
 12. Fijne handboeien zijn in het altaar gemetseld.
 13. Insecten leven in de spleten rond het altaar en voeden zich met het bloed van de offers.
 14. Een beschimmelde doek bedekt het altaar.
 15. Het altaar is verschroeid en verbrand. Verkoolde botten en as bedekken het oppervlak.
 16. Het altaar is vervormd door een stenen vorm.
 17. Een plas opgedroogde gesmolten was bedekt bijna het altaar. Rode en witte was vermengen zich tot een lugubere kleurlaag.
 18. Lichtgevende schimmel groeit over het altaar en geeft het, en zijn directe omgeving, een zwakke groene gloed.
 19. Twee zwartgeblakerde skeletten liggen voor het altaar.
 20. In de flanken van het altaar zitten gaten, waarin ooit kleine edelstenen zaten, maar die nu leeg zijn.

Krediet

Dit is een kort systeemneutraal uittreksel uit GM’s Miscellany: Dungeon Dressing. Het boek is verkrijgbaar in 5e, Systeem Neutraal en Pathfinder 1 edities. De OSR editie komt begin 2023 beschikbaar.

Bron: Dungeon Dressing: Altars — Raging Swan Press

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *